Runene består av 24 symboler, hvor hver av dem står for forskjellige tanker eller utsagn. Man kan kaste runer for å få svar på spørsmål eller hjelp til situasjoner. Både runenes symbol og det mønster de faller i har betydning.

 

 

METODE 1

Jeg starter med å konsentrere meg om spørsmålet som er blitt stilt mens jeg kaster alle runene på bordet og tar bort de som ligger med baksiden opp.

De andre samler jeg i hånden og kaster dem nå med en kastebevegelse slik at de ligger nogenlunde på rekke etter hverandre. Jeg fjerner også nå de som ligger med baksiden opp.

Nå set jeg på de resterende om de har lagt seg i grupper. Har de det, beholder jeg gruppene og tolker ut fra dem.

Der de ikke samlet i grupper, danner jeg tre grupper av de næmestliggene, og lar disse gruppene være representaneter for fortid, nåtid og framtid.

Ligger det noen runer for seg selv, betraktes de som enkeltstående forhold vedrørende spørsmålet de ble kastet for.

 

METODE 2
Trekk en brikke opp fra en pose. Runen brikken viser tolkes som svar.

 

METODE 3
Trekk tre runer opp fra en pose. Den første runen viser situasjonen som den er. Den andre runen viser mulig handlemåte. Den tredje runen viser den nye situasjonen som oppstår.

 

METODE 4
Legg alle brikkene med runene ned på en duk. Plukk opp det ønskede antall brikker. Runene tolkes som svar.

 

METODE 5

Et amerikansk numerologisystem for runekasting
Dette nummerologi systemet er utviklet av og brukt i New Age miljøer, spesielt i USA, og senere spredd utover i det europeiske New Age-miljøet. Systemet har heller ikke røtter i den nordiske sed angående tolkning av runer.
Dette numereologi systemet kalles 7 - dagers systemet, fordi det er konstruert rundt 7 dagers uka.

 

DAG / TALL
RUNE
PLANET / STJERNE
ÆTT / GUD
1
Søndag
s Sigel
d Daeg

Solen

Solen (nordlig knutepunkt)

 

Solen

Solen (nordlig knutepunkt)

Soldagen
Sunday

2
Mandag
b Berorc
l Lagu

Månen, Jupiter

 

Månen

Moonday
månedagen

3
Tirsdag
k Ken
p Peorth
t Tir
u Ur

Mars, solen

 

Mars (sydlige knutepunkt)

 

Mars (aktiv)

 

Mars (passiv)

Tiw
Ty
Tir

4
Onsdag
a Ansur
r Rad
j Jara
e Eoh

Merkur (passiv)

 

Merkur (nordlige knutepunkt)

 

Merkur (nøytral)

 

Merkur (aktiv)

Wodan's day
Wodan
Odin

5
Torsdag
th Thorn
eo Yr

Jupiter (aktiv)

 

Jupiter (sydlige vendepunkt)

Thor
Thor's day

6
Fredag
f Feoh
g Geoufu
w Wynn
ng Ing

Venus, Solen

 

Venus (aktiv)

 

Venus, Saturn

 

Venus (passiv)

Freja

7
Lørdag
n Nied
o Othel

Saturn (aktiv)

 

Saturn, Mars

Nornene

8
(faller utenfor
dagsystemet)
h Hagall
m Mann

Saturn (passiv)

 

Saturn (sydlig knutepunkt)

Skoll

9
(faller utenfor
dagsystemet)
i Is
R Eolh

Jupiter (passiv)

 

Jupiter, Venus

Hati

0
(faller utenfor
dagsystemet)
Blank rune

En del av skjebnen

Nornene:
Urd
Skuld
Verdandi

DAG / TALL
RUNE
PLANET / STJERNE
ÆTT / GUD

 

 

De  fire elementer

 

1
2
3
4

Du trekker opp av runeposen fire runder som legges ut i alle himmelretningene.

Hver av dem representerer elementene de har egenskapene til.

 

1. Jord

Nedtrekkende energier.

Fysiske representasjoner.


2. Vann

Oppadgående energier.

Følelsesmessige representasjoner.


3. Ild

Spirituelle representasjoner linket til skjebne.


4. Luft

Trekker kunnskap, representerer steder du kan søke visdom i framtiden

 

 

Verdensstreet

 

7
5
6
4
3
1
2

 

Verdenstreet eller Livets tre er et av de eldste symbolene i verden, og bilder av det finnes i nedtegninger i alt fra jødisk Kabbalisme til nordisk tradisjon med Yggdrasil.


De ulike posisjonene har forskjellige meninger ettersom man stiger opp fra jorden og til de høyere nivåer. Mange mener dette er en spirituell reise som man kan lære av. Runene kan derfor brukes som veiledning for reisen.

 

Posisjonene kan sies å ha følgende meninger:

1. Hva du trenger å lære
2. Hva som vil utfordre deg
3. Hva som vil veilede deg
4. Hvilke krefter som vil bistå deg
5. Hva vil advare deg
6. Hva du trenger å komme bort fra
7. Hva utfallet vil bli