Bergkrystall (klar kvarts) fra gresk krystallos, ”is”.

 

Dette regnes som ”mesterkrystallen”, den mest allsidige av alle krystaller, symbol på balanse og renhet.

 

Bergkrystall finnes i fargene gylden gule, gul og rosa. Stammer fra India. Dens egenskap er først og fremst å fremme forståelse og sympati.

 

 

Klarhet, innsikt og veiledning. Skaper kontakt med intuisjonen.

Inneholder alle farger, og healer overalt.

Påvirker alle chakra, særlig kronechakra.

Planet: Solen, Månen Element: Ild, Vann Chakra: Alle, Særlig Krone.

 

Egenskaper hos bergkrystallen er balanse og renhet, meditasjon, forsterker virningen av andre krystaller, fremhever den "sjette" sans og renser auraen.


Bergkrystall er egnet til programmering, samt balansere, fokusere, transformere og lede energi. Også fin ved meditasjon, indre reiser etc.


Legg en under puten for klarere drømmer.

 

Den stimulerer intuisjonen og styrker forbindelsen med sjelestjernen.

Steinen er også virkningsfull når man vil ha forbindelse med åndelige veiledere.

Steinenenes lengde varierer .

Ved healingarbeide kan man la krystallstaven peke på det sted på kroppen som skal heales og sende energi gjennom den ved å visualisere hvitt eller farget lys som man lar strømme igjennom den (Staven trenger ikke å berøre kroppen).

Hvis blokkeringer skal løses opp kan spissen berøre energipunktene en etter en. Bergkrystallen kan også benyttes når man trenger å beskytte seg.

Bergkrystallen virker inn på alle kroppens energisentre.

 

Denne kobles sammen med Det Tredje Øyet/Pannchakraet og krone/hode chacraet. Dette er trolig den sterkeste steinen vi har energimessig. Gir innsikt og klarhet og øker konsentrasjonen. Brukes mye i healing. Står for beskyttelse og kraft.

Den gir også energi, vern og lagrer og sender informasjon. Bra mot jord og vannstråling og skaper gode vibrasjoner i et rom og blir mye brukt i Feng Shui. Den er allmenn helende og løser opp blokkeringer.

 

Tips: Vil du konsentrere deg om et av shakraene under en meditasjon eller en healing, kan du legge den respektive steinen mellom to stearinlys av fargen som assosieres med dette chakraet.

 

 

Bergkrystall er egentlig en verden for seg selv - under finner du beskrivelsen av de forskjellige former for bergkrystaller - terminasjoner, klynger osv.

 

Bergkrystall, Bro
Du kan gjenkjenne denne krystall ved at den lar seg gjennomtrenge av en mindre krystall, halvt inne i morsteinen og halvt ute.

Som en bro over to verdener, en bro fra jorden til universet, to bevisstheter.

Du kan få hjelp av bro-krystallen til kontakten til det indre og det ytre på én gang. Den er broen mellom dit indre og dit ytre liv, mellom deg og andre mennesker, mellom din egen verden og de andres, og broen mellom tanker og handlinger. Det du rommer og som din sjel lengter etter å uttrykke, kan du få hjelp til å manifestere - og styrken til at gjøre dette fra ditt hjerte.

Hvis du skal tale i en offentlig sammenheng, et foredrag eller lign. kan du ha god støtte i bro-krystallen.

Moderstenen er universets uuttømmelige kilde, og krystallen som krysser i steinen, er en gylden bro. Hvis du arbeider med bro-krystallen kan du oppnå en dypere kontakt til dine medmennesker, og den vil hjelpe deg til å merke hvilken vei du skal gå. Informasjonene vil komme til deg, hvis du er åpen.

 

Bergkrystall, Katedral
Denne krystall kan du kjenne på, at den ser ut som om den er bygget opp av mange krystaller, lag på lag, men de deler alle samme modersten.

Katedral-krystallen handler om vårt forhold til Gud, vår tro og våre tanker. Den er som et hellig hus, der rommer all viten, du kan tre inn i dette hus og gjøre din eksistens og din mening gjeldende.

Du vil lære å sette pris på den plass du fyller i universet, og du vil oppdage hvor unik du er som menneske i den store sammenheng.

Katedral-krystallen vil også tale til deg om sammenhold, det å stå sammen - kanskje i et spirituelt forum.

Hvis du setter i gang en gruppemeditasjon, vil Katedral-krystallen også intensivere kvaliteten i meditasjonen, og gi energi til den kollektive bevissthet.

 

Bergkrystall, Dendritt
Denne krystallen kan du kjenne ved en gren eller bregnelignende inklusjon i selve krystallen.

Det er ikke, som man tror, (akkurat som med Moseagaten) små planterester - men det er rester av magnesium og kloritt. Den er forbindelsesleddet til vår jord, og alle tings begynnelse.

Den vil hjelpe deg med å komme i den tilstand av REN VÆREN.

Den vil hjelpe deg til å avslutte gamle uløste konflikter, fordi den vil lade deg og se og forstå alle tings kompleksitet.

Den er god hvis du vil meditere for å oppnå kontakt til sinnet og dermed rense ut i gamle mønstre.

Gå inn i krystallen og se på de formasjoner dendritten lager, og som er symbolet på det forvitrede i ditt sinn.

Du vil finne klarhet når du kommer ut på den andre siden. Dendritt-krystallen vil være dit eget speilbilde - og hvis du vil se på deg selv, er denne krystall virkelig god for deg.

 

Bergkrystall, Dobbeltterminert
Denne krystall kjenner du ved at det er en krystall med en spiss i begge ender - det kalles dobbeltternminert.

Hvis det er en eller flere spisser i den ene enden, mens den andre enden består av mange små spisser, snakkes der om en multiternminert krystall - men denne variant er mer sjelden.

Du finner den samme naturlige dobbeltterminasjon i Herkimer Diamanten og Elestial. Utviklingen av spisser i begge ender er betinget av større utfoldelses- og vekstbetingelser.

Det er en fremragende healingskrystall, den vil danne bro mellom det øverste chakra til det nederste - og løsne for energibrutte områder.

Den dobbeltternminerete krystallen sørger for at der er en flyt av energi begge veier.

Du vil aktivere meridianene både foran og bak. Den er god hvis du har dårlig rygg.

Du kan også bære et lite eksemplar i en pose om halsen, som hviler på hjertechakraet, da vil du virkelig oppleve en flyt av energi.

 

Bergkrystall, Dow
Denne krystall har noe så unikt som 3 sider med 7 kanter og 3 sider med 3 kanter. 3x7=21. og 3x3=9, 21+9=30.

Tallet 30 symboliserer skjebnehjulet, livets mandala.

Mens 3 tallet symboliserer f.eks. treenigheten, kropp, sjel og psyke, det eteriske, mentale og astrale.

Tallet 7 er også et magisk tall og har sin egen symbolikk.

Dow-krystallen er kristusenergi og lys!

Den utrykker den dypeste visdom og den høyeste sannhet.

Du vil forstå livets konstante strøm av å gi og motta, av død og gjenfødsel - ja, forståelsen av alle dualiteter.

Du vil få kontakt med jordens lys og kjærlighet og bringe dette inn i din hverdag. Den er en fantastisk trøst og healer, især hvis du skal i gang med noe nytt eller uprøvd, vil den støtte deg.

Du vil kunne finne det ledd som mangler for at kretsen skal bli sluttet. Den avbalanserer chakraer og åpner for din spirituelle bevisssthet.

Hvis du kombinerer med krystallinsk Rosenkvarts og Elestial vil du få mot til å leve i samklang med det spirituelle og det jordiske.

 

 

Bergkrystall, Elestial
Denne krystall er sjelden, men den karakteriseres ved sin skjold-aktige overflate. Terminationer ligger og dekker hele overflaten.

Den minner i oppbygning og struktur, om Herkimer Diamant, men den er en litt røkfarget.

Den kalles også for Yacaré-kvarts, noe som refererer til det sted i Brasil hvor den kommer fra.

Hvis du arbeider med denne krystall, kan du oppleve en sterk forløsning i hjertechakaraet, men også en dyp trøst. Den er blitt kaldt "En gave fra Englene". Når du bruker denne krystallen, kan du oppleve at det blir lettere å være et levende og sansende spirituelt vesen i denne hektiske hverdag vi har i vår kultur, på terskelen til det 21. århundre.

Hvis du arbeider med å tørre å slippe det gamle, dårlige ekteskap, utilfredsstillende arbeide, eller diverse stimulanser er denne krystall suveren.

Den virker som forbindelsesledd mellom flere dimensjoner, og kan være til hjelp for deg, hvis du mener å komme fra andre solsystemet.

Den kan også klarlegge din relasjon til et annet menneske - og kanskje finne din sjelsmessige forbindelse. Den er billedet på det kosmiske, det universelle alfabet som kan leses og forstås av alle.

Du kan få kontakt med din egen indre sannhet, og den vil hjelpe deg med å søke til bunns, så du finner deg selv - følelsesmessig, psykisk og fysisk.

 

 

Bergkrystall, Fantom
Denne krystalls kjennetegn er de pyramideformede inneslutninger (inklusjoner) som finnes inne i den.

Ofte er det kun en enkelt, mens andre inneholder flere. Det ser ut som skygger inne i selve krystallen. For hvert fantom teller man en generasjon, dvs. at en fantomkrystall kan ha en eller flere generasjoner.

Fantomkrystallen er som å reise tilbake i tiden, gjennom ditt sinns lag og helt inn til din sjels indre. For å forstå ditt sinns kompleksitet, kan du meditere med fantomkrystallen i din høyre hånd.

Du kan få en utrolig følelse av ydmykhet og ærbødighet ovenfor universet; noe som er større og mer fantastisk enn du trodde var mulig.

Fantomkrystallen er en nøkkel. Du kan oppheve tid og rom og gi plass til en dyp tålmodighet og indre fred. Den kan hjelpe deg til å åpne nye dører og finne nye muligheter - du kan oppdage at intet er umulig, den vil støtte deg i å finne plass til deg selv, finne din indre styrke frem og din egen måte å uttrykke deg på.

Den kan også gi deg en fantastisk følelse av overskudd og overbærenhet over for alt levende, især deg selv.

Det er en god krystall til mennesker som er - eller har vært - utsatt for psykisk eller fysisk stress, nettopp fordi den gir en så intens og dyp hvile.

Derfor er det også en god stein å plassere i ditt soveværelse.

 

Bergkrystall, Generator
Du kan identifisere denne krystall ved 6 sider med 3 kanter som til sammen danner Terminationer (spisser av krystallen).

I India blir de brukt i templene til felles meditasjon og velsignelse.

Det virker ganske sterkt på det fysiske plan ved å transformere spirituell energi til fysisk materie.

Den er yndet til healing og gruppemeditasjon, fordi den aktiverer energiutvekslingen.

Hvis du "går inn" i krystallen i fantasien, eller under en meditasjon, kan du merke hvordan energi og kraft stiger fra føttene til kronechakraet, og dermed healer på alle energihvirvlene i din kropp.

Denne krystall kan gi deg fred i sjelen til å møte deg selv, nettopp hvor du befinner deg, og hjelpe deg til å forstå deg selv og dine motiver.

 

Bergkrystall, Isiskrystall
Ifølge egyptisk mytologi er ISIS den egyptiske gudinne, som - tross den onde gud Seths drap på - og lemlestelse av - hennes mann; Osiris, klarte hun å samle og forene stumpene av sin mann.

Da hun hadde utført dette, kunne hun bli svanger og føde Thoth. Gjennom sitt store sorgarbeide, lyktes det henne å vinne fruktbarheten.

Når du skal karakterisere en Isiskrystall, skal du finne en 5-kantet flate, som danner sentrum av krystallen. 5-tallet symboliserer transformasjon, manifestasjon og åndelig fruktbarhet.

Men den representerer også våre 5 sanser og skaper balanse mellom kropp, sinn og ånd.

Isiskrystallen gir mot til å bearbeide sorg og transformere følelsen av noe du skal lære/en positiv lære. Den vil hjelpe deg igjennom alt det som kan velte deg følelsesmessig og den vil samle deg og yte deg stor trøst.

Den representerer også feminin energi og kan derfor også brukes til månemeditasjoner og gruppemedtasjoner, hvor hver især synkroniserer sine åndedrett.

Dette vil skape en særdeles mettet og opplivende energi.

Den forløser angst og frigir ditt hjertes energi.

 

Bergkrystaller, kanalisering
Her skal du se etter en 7-kantet flate foran og en 3-kantet flate på baksiden. Tallet 7 representerer intuisjon og visdom, og 3 tallet står for kommunikasjon, treenigheten - kropp, sinn og ånd.

Denne krystall kan hjelpe deg med utviklingen av dine evner for clairvoyance og kanalisering.

Den virker som et talerør eller en telefon til de energier som har med din 6. sans at gjøre. Finn din egen, personlige kanaliseringskrystall, og sørg for at den er meget presis; det vil også bety at den er finere innstilt.

Det er en opplevelse som overstiger alt annet, når du har funnet din egen krystall - den kan åpne linjen til universets uendelige kilde av visdom, og hvis du tør lytte, kan du finne de svar du søker.

Den er god til å trene dine intuitive kanaler, så du bedre vil være i stand til at gi din visdom videre til andre på en god måte. Fysisk healer Kanaliseringskrystallen på alle chakra og tilfører deg energi og livsmot.

 

Bergkrystall, Klynge
Her finner du en samling av krystaller, hver med sin terminasjon, men på samme grunn. Den er symbolet på, at alle mennesker har røtter i den samme jord, men kan vokse i hver sin retning, have forskjellige meninger og forskjellige oppfattelser av livet, dog har vi samme fundament at stå på. Du kan anbringe krystallklyngen for at sprede energi og idet der er mange terminationer, spreder den mange stråler. Den er egnet til at sende konsentrert lys og healing til områder der trenger til at få påfylt energi. Den kan styrke samhørighetsfølelsen, og den viser os at vi godt kan leve sammen, men beholde vor integriteten.

 

Bergkrystall, Laser
En laserstav er en lang, tynn krystall, ofte uklar og medtatt i sitt utseende, men dermed ikke mindre kraftfull.

Terminasjoner (spissen) samles av steinens sider, og du vil, hvis du holder den i din høyre hånd med terminasjoner pekende inn mot venstre hånds håndflate og dreier krystallen rundt i urets retning, merke den skarpe og gjennomborende energien.

Laserstaven virker som en slags laserstråle.

Den har en meget konsentrert og direkte energi, og du kan oppnå en psykisk og fysisk sterk healing.

Laserstaven brukes oftest av erfarne healere.

 

Bergkrystall, Manifestasjon
Denne krystall kan du gjenkjenne på, at du finner en liten perfekt krystall inne i den store, - til forskjell fra Bro-krystallen, hvor den lille krystallen er halvt inne i moderstenen og halvt utenfor.

Å manifestere er å virkeliggjøre sine tanker og ønsker, og det krever en god overveielse, ansvar og nestekjærlighet.

Med denne krystall, kan du få omsatt dine ønsker til virkelighet, såfremt du er klar og overbevist i dine ønsker.

Denne krystalls klare mål er å transformere og manifestere. Hvis ditt ønske og din kjærlighet er ren og sterk, er det et punkt hvor du til fulle vil kunne bruke denne krystall, og ditt sinns potensial

Du kan oppnå å slippe dine tanker, uro og stress men du kan også få hjelp til å se det nærværende i den store sammenheng. Det er en sterk stein med en meget sterk energi.

 

Bergkrystall, Massasje
Steinen er slepet i form etter en knokkel og navnet stammer fra indianerne. Den brukes til healing og massasje, hvor du holder den som et slags "håndtak" og lar den rense mellom knoklene og aktivere akupunkturpunktene, bl.a. langs ryggsøylen.

Den kan rense og forløse spenninger ved alle musklenes festepunkter. Du kan bruke den ved intuitiv healingsmassasje eller kombinert med en bestemt massasjeform.

Du kan med fordel bruke en Laserstav til å åpne chakraene med, og deretter kan du massere med massasjekrystallen.

Når du arbeider med den, kan du samtidig be om å få informasjoner og opplysninger om, hvor ubalansene sitter og deretter heale og massere på området.

 

Bergkrystall, Nøkkel
Det karakteristiske ved Nøkkelkrystallen er en 6-kantet figur som enten sitter på selve krystallen eller inne i den.

Som navnet henviser til, kan Nøkkelkrystallen anvendes til å "låse dører opp med", til å forsere hittil uberørte områder og du vil spesielt få glede og gavn av den, dersom du arbeider med litt "stivnakkede" mønstre, som legger beslag på livsgleden og selvtilliten.

Du vil kunne finne skjulte budskaper i deg selv, få dem ut og det vil være en god ide å skrive disse budskaper ned, hvoretter du legger nøkkelkrystallen på papiret.

Heretter kan du enten meditere på spørsmålet med steinen og derigjennom søke å finne dine svar. Den er fin å arbeide med, sammen med andre stein, f.eks. en gul fluoritt eller en citrin.

Du vil kunne finne din sjels dypeste budskaper og få hjelp til å realisere dine drømmer og håp.

 

Bergkrystall, Berg
Kjennetegnet ved denne er, at en eller flere mindre grupper av krystaller sitter på siden av den store krystall - moderstenen.

Man kan si, at den store krystallen, moderstenen, rommer selve sjelen eller kjernen i enhver henseende.

De mindre krystaller på sidene er bildet på de omstendigheter som dras mot den viten som rommes i moderstenen, - som bier omkring en blomst, som disipler omkring en guru.....

Du kan spesielt bruke denne krystallen til meditasjon - som en hjelpende hånd som rekker frem mot deg i nødens stund.

Den er svaret der kommer på dine spørsmål.

Du kan bruke den til å forstå og "fatte" livets store sammenhenger.

Den er ideell til programmering og visualisering.

De små krystallene lades opp via det talte eller det tenkte ord, og moderkrystallen virker som en magnet, som trekker ønsket hen mot det perfekte og optimale resultat.

Krystallen kan du bruke hvis du har behov for å yte deg selv selvhjelp, til å gi deg selv støtte og mot i en indre kamp.

Den kan derfor heale deg i situasjoner hvor du har bruk for at få din sjels spørsmål besvart.

 

Bergkrystall, Informasjon/Record keeper
Denne krystall kan du kjenne ved små likebente trekanter, som liksom er preget inn i krystallens overflate.

Det kan være en eller flere trekanter, på en eller flere sider av krystallen.

Den kalles også data- eller informasjonskrystall, fordi trekantene oppfattes som et tegn på innkoding av eldgammel visdom.

Det sies, at det er masse viten oppsamlet i disse krystaller fra før Atlantis gikk under, i håpet om at en fremtidig verden ville kunne høste gagn av den viten som var samlet på dette sagnomspundne kontinent.

Man sier, at kun den som er parat, "møter" sin "Rekord keeper. "

Den kan gi deg mulighet for å få innblikk i en gammel kulturs bevissthet.

De kan materialisere og dematerialisere seg - og kun den som skal bruke dem, kan se disse Rekords.

Du kan meditere med den på pannechakraet, det kan ta en tid før du vil forstå dens signaler. Det er fordi vibrasjonsnivået i disse krystaller er høyt og krever en justering av dine egne kanaler.

Det er en sterk stein med en masse mystikk omkring sig.

 

Bergkrystall, Regnbue
Denne krystall kan du finne ved at lyset brytes inne i krystallen og frembringer et regnbuespill.

Regnbuen er det tetteste vi kommer på en fysisk manifestasjon av det hvite healende lys.

Den vekker troen i oss og skaper broen mellom jorden og himmelen. Du kan komme ut for, at disse regnbuer forsvinner like hurtig som de er kommet - og omvendt, du kan oppleve at de plutselig er der, når du kikker på steinen.

Det er fordi krystallen avspeiler din tilstand.

Regnbuene kommer når lyset brytes i krystallen, og dette lys inneholder alle farger. På jorden som i himmelen.

Regnbuekrystaller er meget milde og deres budskap er mildhet og blidhet.

Du kan oppleve, at din sjel blir renset på en blid måte og ditt sinn vil trøstes av en nennsom "hånd".

Hvis du er inne i en depresjon vil regnbuekrystallen hjelpe deg, ved å gi deg trøst og støtte og vise deg, at det finnes lys i alt, også i mørket.

 

Bergkrystall, Septer
Liksom navnet antyder, hviler krystallen på et septer.

Septerkrystallens energi relaterer seg også til dens navn, som leder tankerne hen på konger og dronninger, keisere og andre opphøyde.

I kulturer som Atlantis og Lemurien, var den et yndet verktøy, en slags sender og formidler for medlemmenes av den høyeste kaste.

Den kan skjerpe ditt syn, slik at du kan bli i stand til å se hva som ligger bak folks motiver.

Septer krystallen vil gi harmoni og den vil vise deg, at du er "konge i ditt eget liv", og de redskaper som du rommer i dit liv, skal du skatte høyt.

Den vil fortelle deg at du er unik, intet menneske inneholder nøyaktig de samme kvaliteter som du.

Den vil vise deg at din plass i universet er unik - og hvis du er i stand til at arbeide derfra, åpner din bevissthet seg.

Den kan lære deg, at følelser som misunnelse, disharmoni, misunnelse og begjær ikke tilhører deg, du er hevet over disse følelser og Septer krystallen kan hjelpe deg til at innse dette.

 

Bergkrystall, Selvhealer
Krystallens basis er en klynge av små krystaller som nærmest hviler moy moderstenen.

Der hvor krystallen ble brutt eller beskadiget og stoppet i sin vekst, myldrer nu små krystaller frem som en slags "plaster på såret".

Symbolikken i denne steins energi, handler om å vokse, på tross av sorg og smerte, motgang og brudd.

Den kan vekke den iboende selvhealende kraft. Du kan ta fatt i den del av deg selv, som er avgørende for liv og død.

Mister vi selv taket, er vi ikke lenger "herre i vårt eget hus".

Som "Den lille prins" sier: Husk at sorg kun er oppstått av noe som en gang var glede" - og dette er et bilde på den selvhealende kraft som bor i oss alle. Den kan hjelpe deg til å komme ut av en kompakt situasjon du befinner deg i, hvis du arbeider med den og du kan bruke den i alle nødsituasjoner.

Den vil vekke en indre kraft og styrke, som er din og som du aldri vil tape.

 

Bergkrystall, Tantrisk tvilling
Denne karakteriseres av to sammensatte krystaller med felles grunn, men med hver sin terminasjon (spiss).

De vokser på - og kommer fra - det samme, men er hver unike i sin form.

Det er en krystall som kan fortelle om balanse eller mangel på samme.

Den er kommet til oss, for å hjelpe oss inn i "Den Nye Tidsalder".

Tantra står for enhet, samhørighet og helhet. Det gjelder i alle livets forhold, uansett om det er mellom deg og din kropp, foreldre og barn, ansatte og overordnede osv.

Hvis din krystall inneholder de fantastiske regnbuer, har den en meget særlig misjon i ditt kjærlighetsliv.

Balansen mellom kropp og bevissthet i en brydningstid som denne, er vanskelig for de fleste, og for å møtes med den andre "halvdel" - motpolen, kan du med fordel bruke denne krystallen.

Det er en fantastisk krystall og den kan utrette mirakler alle steder, hvor den har healet og skapt grobunn for større forståelse og overbærenhet.

Når du arbeider med den Tantriske tvillingkrystall på ditt hjertesenter, mens du ser og merker dine ønsker, skjer der en fullbyrdelse.

Du kan holde pekefingeren på den største flaten, forholde deg helt rolig, vel vitende at du nå sier ja til å motta fra høyere plan.

Pekefingeren relaterer til hjertesentret og til planeten Jupiter, som har med ekspansjon av bevissthet og vekst.

Du vil kunne oppnå en følelse av helhet, sterk kjærlighet og lys som blir brakt inn i dit liv.

 

Bergkrystall, Tavle
Du kan kjenne den på dens flate form og ved at de to motstående sider er større og bredere enn de andre.

Den er sjelden, og finnes som enkelt-, dobbelt- og multiterminert.

Den kan avbalansere dit liv, og danne bro mellom to poler.

Gjennom meditasjon kan du nå den andre ytterlighet. Den kan være forbindelsen mellom din spirituelle og din fysiske side, mellom deg og din partner, mellom en mor og hennes ufødte barn, mellom to venner osv.

 

Tavlekrystallen kan gi umåtelig stor forståelse for motparten og vedkommendes motiver. Den taler om nestekjærlighet og oppmuntring, og den kan lette kommunikasjonen mellom to mennesker med forskjellige holdninger - motpoler.

 

Hvis du mangler kontakt eller forståelse mellom deg og et annet menneske eller dyr, kan du arbeide med Tavlekrystallen.

 

Bergkrystall, Transmitter
Denne krystall er innrammet av en 3-kantet flate på hver side av en 7-kantet symmetrisk flate.

Her støter vi på tallene 3 og 7 som særlige kraftkilder.

Tallet 3 er kreativitet og kommunikasjon og det innrammes og avbalanseres av tallet 7 på begge sider, med dets intuitive og allvitende kraft.

Det at transmittere betyr å overføre, og presis dette gjør Transmitterkrystallen. Den kan overføre dine tanker til virkelighet. Den kan være forbindelsen mellom din spirituelle og din fysiske verden.

Denne krystall egner sig godt til telepati, fordi dens frekvens kjører på så høyt nivå. Det er en feminin krystall og den leder tankerne hen på fullmånen, og fullmånen vil da også lade og forsterke dens kraft.

Hvis du er påvirket av månens faser, kan du ha stor glede av å arbeide med denne krystall.

De ønsker du sender ut, også for andre mennesker, vil du kunne høste frukten av. Den kan hjelpe deg gjennom din fysiske tilstand under månens faser.

 

Bergkrystall, Vindu
Her finner du et parallellogram i krystallens sentrum. Det ligner et harlekinmønster, og det er viktig at det sitter midt i og er så presist som mulig. Vindu krystallen er din sjels vindu, akkurat som man sier at øynene er sjelens speil.

Den er ruten til din sjels indre liv, og glasset hvor du kan betrakte dit liv i gjennom.

Ved meditasjon kan du reise inn gjennom ruten og få innsikt i dypereliggende problematikker som finnes i deg, du kan få besvart spørsmål på ukjente områder av ditt sinn.